קומקום בעל דרגות חום BKE-820

מאפשר הרתחת מים לפי 5 טמפרטורות מוגדרות מראש

הרתחה שקטה ומהירה

לחצן "שומר חום"מחיר 970 ₪